Miljø

Miljø og bærekraft; Nekton og underliggende selskaper ønsker å være en aktiv bidragsyter til en bærekraftig utvikling av oppdrettsnæringen. Langs kysten vår har vi gode forutsetninger for å produsere sunn mat til en voksende global befolkning.

GlobalG.A.P. er en internasjonal standard for matvaresikkerhet og er en frivillig sertifisering for alle som driver med matvareproduksjon i verden.

Hovedkravene for å bli sertifisert gjennom GlobalG.A.P. er å minimere miljømessig påvirkning på oppdrettsoperasjoner, redusere bruk av kjemikalier og at bedriften har en ansvarlig tilnærming til ansattes helse i tillegg til god dyreomsorg.

GlobalG.A.P. har utviklet sandarder for både landbruk og havbruk. Standarden er til for forbrukere for å vise at matvaren, – i dette tilfellet oppdrettslaksen, er produsert i henhold til de strenge kravene som må til for å bli sertifisert som GlobalG.A.P – produsent.

GlobalGap-standarden forsikrer forbrukerne om at laksen har blitt produsert på et oppdrettsanlegg under følgende krav:

  • Lav miljømessig påvirkning ved oppdrettsoperasjoner
  • Redusert bruk av kjemikalier
  • En ansvarlig tilnærming til ansattes helse og sikkerhet
  • Redusert bruk av kjemikalier
Last ned sertifikat

Logoer