Hva er en visningskonsesjon?

En visningskonsesjon er en produksjonstillatelse som forvaltes av havbruksaktøren, i dette tilfellet Nekton Havbruk AS. Dette på vilkår om at det legges til rette for at publikum kan se og lære mer om norsk havbruksnæring, både på land og sjø.
En aktør får tillatelse til å produsere en viss mengde fisk, noe som på fagspråket kalles maksimal tillatt biomasse (MTB). På Nekton Havbruk sitt visningsanlegg har de fått tillatelse til å produsere maksimalt 780 tonn laks til enhver tid.

Se mer på www.akvavisning.no

Logoer